x

Personvern og vilkår

Infoplakat.no drives av Fosen Utvikling AS som en skytjeneste (cloud service).

Alle infoskjermer er ment for offentlig visning (Public display), og er dermed tilgjengelig for alle som besitter den unike nettadressen som generes når du oppretter en infoskjerm.

Selv om infoplakat.no er en sky-tjeneste, kjøres likevel infoskjermen i nettleser på det lokale nettverket som den aktuelle PC-en er tilkoblet i. Dette gjør det mulig å hente bilder, grafer og tekst fra det interne bedriftsnettverk, uten at denne informasjonen går ut av ditt nettverk.

Alle passord ligger kryptert/hashet i databasen og server er lokalisert i Europa.
Det er lagt opp til høy sikkerhet på server, slik at dine personlige og bedriftsopplysninger skal være trygt lagret.

Dine personopplysninger vil aldri selges til tredjepart, men kan deles med tredjeparts på tjenester/verktøy som brukes av Infoplakat.no for å gi deg en bedre kundeopplevelse. Se eksempler av hvilke tjenester og hva som deles under "Deling av din data med tredjepart" under.

Cookies

Vi benytter cookie for å huske innlogging, dersom du haker av for husk meg når du logger inn.

Hver infoskjerm som kjøres genererer en "Device ID" som brukes for å identifisere infoskjermen. Denne ID-en lagres i en cookie
Denne ID-en gir deg mulighet til å se om skjerm virker, samt at du kan restarte nettleseren/infoskjermen fra editoren. For enhet som skal fremvise infoplakat.no, kreves det av Cookies er påslått.

Bruk

Publisering av innhold

Infoplakat.no tillater publisering av eget og eksternt innhold på infoskjerm. Du plikter selv å sørge for at norsk lov, opphavsrett og evt. andre vilkår er håndhevet for det innholdet du publiserer.

Størrelse på mappe for opplasting av bilder er oppgitt i filbehandleren og er på 250 MB i skrivende stund. Vi forbeholder oss retten til å endre denne størrelsen uten forvarsel. Dersom du har behov for mer data, kan du ta kontakt med oss for avtale.

 

Infoplakat.no sine rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å sperre konto og/eller slette evt. innhold ved:

  • Strid mot norsk lov
  • Strid mot opphavsrett
  • Strid mot Infoplakat.no sine egne vilkår
  • Forsøk på tilganger utover sin sitt eget kundeforhold og data
  • Utelatt betaling

 

Dine data

Deling av din data med tredjepart

Din data skal aldri selges til en tredjepart, men vi forbeholder oss retten til å dele din informasjon med eventuelle partnere eller tredjeparts tjenester som benyttes av oss. Vi vil alltid være opptatt av hvordan tredjepart håndterer dine personlige data.

Disse vilkårene skal alltid oppdateres med hvilke tredjeparts tjenester som kan ha tilgang til din data, hva vi evt. deler med de og hva de har tilgang til.

Partnere / Forhandlere

Dersom du har blitt solgt Infoplakat gjennom en forhandler, vil en forhandlerkode på ditt kundeforhold gi forhandler tilgang på dine data underlagt Infoplakat.no.

Tredjeparts tjenester

Google Analytics sporer hvilke type brukere som besøker forsiden. Sporing kjøres ikke på editor. Google loggfører din IP-adresse, type nettleser/enhet du benytter og hvilken side på Infoplakat.no du besøker.

Andre tjenester

Disqus benyttes som kommentar for hjelpeartikler på forside (ikke editor). I henhold til Disqus sitt personvern, skal de ikke loggføre data som kan identifisere deg som person, med mindre du logger på tjenesten.

Integrasjoner

Facebook: Du kan knytte din personlige bruker til Facebook, for å vise innlegg fra sider som du har tilgang til. Vi lagrer ikke personlig data fra Facebook.

Fotballdata (NFF): For å vise data fra NFF, må ditt idrettslag abonnere på dette fra NFF. Du vil da få en API-nøkkel fra NFF, som du legger inn i Infoplakat.

Netatmo: For å vise værdata data som f.eks. temperatur i vær-side og bunnlinje, ved å koble til din Netatmo-konto.

Alle data og tilganger til/fra integrasjoner vil automatisk slettes ved å koble fra integrasjonen under Innstillinger og Integrasjoner. Hver enkelt integrasjon vil også ha opplyst om egne vilkår innenfor personvern før du setter opp integrasjonen.

 

Slett meg

Vi jobber med en automatisk løsning for å slette inaktive kontoer, i tillegg til system hvor du kan slette deg selv. Inntil dette er på plass, kan du sende e-post til post@fosen-utvikling.no dersom du ønsker å bli slettet fra våre systemer.

Sist endret: 2022-01-28 11:42:55