x

Personvern og vilkår

Infoplakat.no drives av Fosen Utvikling AS som en skytjeneste (cloud service).

Alle infoskjermer er ment for offentlig visning (Public display), og er dermed tilgjengelig for alle som besitter den unike nettadressen som generes når du oppretter en infoskjerm.

Selv om infoplakat.no er en sky-tjeneste, kjøres likevel infoskjermen i nettleser på det lokale nettverket som den aktuelle PC-en er tilkoblet i. Dette gjør det mulig å hente bilder, grafer og tekst fra det interne bedriftsnettverk, uten at denne informasjonen går ut av ditt nettverk.

Alle passord ligger kryptert i databasen og server er lokalisert i Norge.
Det er lagt opp til høy sikkerhet på server, slik at dine personlige og bedriftsopplysninger skal være trygt lagret.

Cookies

Vi benytter cookie for å huske innlogging, dersom du haker av for husk meg når du logger inn.

Hver infoskjerm som kjøres genererer en "Device ID" som brukes for å identifisere infoskjermen. Denne ID-en lagres i en cookie
Denne ID-en gjør det bl.a. mulig å restarte nettleseren/infoskjermen fra editoren. For enhet som skal fremvise infoplakat.no, kreves det av Cookies er påslått.

Bruk

Publisering av innhold

Infoplakat.no tillater publisering av eget og eksternt innhold på infoskjerm. Du plikter selv å sørge for at norsk lov, opphavsrett og evt. andre vilkår er håndhevet for det innholdet du publiserer.

Størrelse på mappe for opplasting av bilder er oppgitt i filbehandleren og er på 250 MB i skrivende stund. Vi forbeholder oss retten til å endre denne størrelsen uten forvarsel. Dersom du har behov for mer data, kan du ta kontakt med oss for avtale.

 

Infoplakat.no sine rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å sperre konto og/eller slette evt. innhold ved:

  • Strid mot norsk lov
  • Strid mot opphavsrett
  • Strid mot Infoplakat.no sine egne vilkår
  • Forsøk på tilganger utover sin sitt eget kundeforhold og data

Deling av din data med tredjepart

Din data skal aldri selges til en tredjepart, men vi forbeholder oss retten til å dele din informasjon med eventuelle partnere eller tredjeparts tjenester som benyttes av oss.
Vi vil alltid opplyse og ha kontroll på hvilken data som er delt hvor.

Partnere

Dogi AS driver videresalg og support av infoplakat.no mot sine kunder.

Tredjeparts tjenester

Mailchimp benyttes for nyhetsbrev. Mailchimp er en godt etablert mail-tjeneste med god sikkerhet og gode referanser.
Google Analytics sporer hvilke type brukere som besøker Infoplakat.no. Sporing kjøres ikke på editor.

Andre tjenester

Disqus benyttes som kommentar for hjelpeartikler.

Sist endret: 2016-04-30 21:34:20